Инициатори

Инициативата за промяна на Конституцията е на 40 граждански природозащитни, туристически, земеделски и правозащитни организации и е отворена за подкрепа за всеки гражданин или юридическо лице.

Инициативата се подкрепя от следните български учени и изследователи:

проф. д-р Цветан Златанов

проф. д-р Росен Цонев

доц. д-р Ростислав Бекчиев

доц. д-р Стоян Бешков

доц. д-р Борислав Наумов

проф. д-р Вълко Бисерков

д-р Александър Дунчев

проф. д-р Диана Златанова

доц. д-р Момчил Панайотов

доц. д-р Евгени Цавков

доц. д-р Борис Николов

д-р инж. Ценко Ценов

доц. д.б.н. Дилян Георгиев Георгиев

д-р Сълза Палпурина

Асен Игнатов

доц. д-р Ивайло Дедов

гл. ас. д-р Боян Златков

гл. ас. д-р Румяна Костова

гл. ас. д-р Илия Гьонов

д-р Огнян Сивиловгл. ас. д-р Атанас Грозданов

доц. д-р Албена Гьонова

д-р Вера Стаевска

доц. Николай Близнаков

д-р Петя Николова

гл. ас. д-р Таня Тачева

проф. д-р Ива Апостолова

доц. д-р Ангел Ферезлиев

проф.д-р Мариус Димитров

гл. ас. д-р Емилия Вачева

Юрий Корнилев

гл. ас. д-р Ангел Дюгмеджиев

доц. д-р Ина Анева

проф. д-р Петър Желев

доц. д-р Анна Ганева

както и следните организации:

ОП „Център за защита на природата и животните“ – Добрич

Регионален съюз на нестопанските организации Пловдив

Фондация „ЗаЛЕСена“

„Стерна консулт“ ЕООД